بخشی از پروژه های بخش خدمات آزمایشگاهی و مشاور کنترل کیفی مهندسی ساختمان

 • کلیه آزمایشات بتن، آسفالت و خاک سازمان عمران شهرداری شیراز از بهمن ماه سال ۹۰تا بحال
 • آزمایشات بتن ، آرماتور ، پیچ و مهره و بازرسی رنگ شرکت توسعه سرمایه  گذاری سپهر فارس
 • آزمایشات مقاومت مصالح و بازرسی رنگ پروژه پل رضوان- معاونت فنی و عمرانی  شهرداری شیراز
 • آزمایشات و بازرسی رنگ پروژه بند انحرافی چنار راهدار-معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز
 • طرف قرارداد شهرداری منطقه یک در زمینه آزمایشات بتن و مقاومت مصالح
 • طرف قرارداد شهرداری منطقه ۴ در زمینه آزمایشات بتن ومقاومت مصالح
 • کنترل و بازرسی از ۴۵۰ واحد مسکونی در سراسر استان طی قرارداد  منعقده در سال ۸۸ با سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس
 • کنترل و بازرسی عملکرد سازمان نظام مهندس استان فارس و دفاتر نمایندگی سازمان  نظام مهندسی ساختمان در سطح استان
 • کنترل و بازرسی عملکرد شهرداری های شهرستان های استان فارس در خصوص ارائه خدمات مهندسی ساختمان
 • حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری شیراز در زمینه های مختلف کنترل کیفی  و آزمایشگاهی شامل ازمایشات مختلف بتن ، مقاومت مصالح ، جوش، ژئوتکنیک و مکانیک خاک
 • کنترل کیفی پروژه پارکینگ طبقاتی خلدبرین
 • پروژه بزرگترین مجتمع اموزشی و فرهنگی خاورمیانه موسوم به پروژه امام رضا (ع) واقع در قدوسی غربی به همراه انجام آزمایشات مختلف ( تجهیز آزمایشگاه در محل پروژه)
 • مجتمع فرهنگی ارم ۲ واقع در بلوار جمهوری اسلامی به همراه انجام آزمایشات  مختلف( تجهیز آزمایشگاه در محل پروژه )
 • ارائه طرح اختلاط بتن خاص جهت پروژه سوم اوره و آمونیاک پتروشیمی شیراز به همراه آزمایشات مختلف
 • آزمایشات مختلف پروژه  بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز واقع  در شهر جدید صدرا
 • پروژه بیمارستان سوانح سوختگی شیرازواقع در شهر جدید صدرا
 • آزمایش کنترل کیفی مصالح پروژه تجاری درمانی مریم  واقع در خیابان برق شیراز(تجهیز آزمایشگاه در محل پروژه )
 • مخزن ۱۰۰۰۰متر مکعبی پترو شیمی شهرداری مرودشت
 • آزمایشات بتن پروژه تقاطع غیر هم سطح دهپیاله و بزرگراه وحدت شیراز
 • آزمایشات بتن پروژه تعاونی مسکن سازمان  نظام مهندسی ساختمان
 • آزمایشات بتن و آرماتور پروژه تعاونی مسکن  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • آزمایشات بتن کلینیک دندانپزشکی نیروی انتظامی
 • آزمایشات بتن  دانشگاه شیراز
 • آزمایشات بتن دانشگاه  پاسارگاد
 • آزمایشات بتن دانشگاه آزاد  کوار
 • آزمایشات بتن دانشگاه آزاد  زرقان
 • آزمایشات بتن اداره تربیت  بدنی استان فارس
 • آزمایشات بتن اداره کل هواشناسی استان فارس
 • آزمایشات بتن و میلگرد مسکن مهر لپویی( ۴۵۰ واحد)
 • آزمایشات بتن میلگرد مسکن مهر قیرو  کارزین (۱۲۰ واحد)
 • آزمایشات بتن و تراکم  خاک  پروژه  تعاونی مسکن  مهر لار
 • آزمایشات بتن و تراکم  خاک  پروژه  تعاونی مسکن  نفت  وگاز
 • آزمایشات بتن و تراکم  خاک  پروژه  تعاونی مسکن  پترو شیمی
 • آزمایشات بتن و میلگرد پروژه تعاونی مسکن تعاونی روستایی
 • آزمایشات بتن و میلگردپروژه تعاونی مسکن کارکنان دولت
 • تعاونی مسکن مهر جامعه اسلامی
 • آزمایش بتن و میلگرد تعاونی مسکن هواپیمایی آسمان
 • آزمایشات بتن پروژه تعاونی مسکن سپاه
 • آزمایشات بتن پروژه تعاونی مسکن مقاومت بسیج
 • آزمایشات بتن پروژه تعاونی مسکن مهر فرهنگیان و کارگران سپیدان
 • آزمایشات بتن پروژه تعاونی مسکن دریا پیشگان جنوب
 • آزمایشات بتن پروژه تعاونی مسکن نظام دامپزشکی
 • آزمایشات بتن پروژه تعاونی مسکن دارایی
 • آزمایشات بتن پروژه تعاونی مسکن فجر
 • آزمایشات بتن پروژه تعاونی مسکن مهر نی ریز
 • آزمایشات بتن پروژه تعاونی مسکن مهر دهبید
 • آزمایشات بتن پروژه تعاونی مسکن امور زندان ها
 • آزمایشات بتن پروژه اداره امور اتباع و مهاجرین
 • آزمایشات بتن پروژه اداره میراث فرهنگی
 • آزمایشات بتن پروژه پشتیبانی منطقه ۲
 • آزمایشات بتن پروژه آتش نشانی والفجر
 • آزمایشات بتن پروژه دادستانی ویژه روحانیت
 • آزمایشات بتن پروژه مهدکودک فرهنگ
 • آزمایشات بتن پروژه پارمیدا
 • آزمایشات مطالعات ژئوتکنیک ، بتن و میلگرد پروژه روزنامه خبر هدایت
 • بازرسی جوش اداره کل نوسازی مدارس استان فارس
 • بازرسی جوش مسجد پتروشیمی
 • بازرسی جوش پروژه منطقه ویژه اقتصادی عسلویه
 • بازرسی جوش برج پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
 • آزمایشات بتن  و پروژه پی کاوش