بخشی از پروژه های مهم استفاده کننده از بتن استاندارد و قطعات پیش ساخته بتنی شرکت

پروژه میدان معلم (کارفرما سازمان عمران)
پروژه دج ماهشهر
پروژه مرکز پزشکی تابا شرکت ایده آل سازان
پروژه شرکت عمران گستر پاسارگاد
پروژه انبوه سازان پارس
پروژه دراک شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب
پروژه سپهر توسعه سرمایه گذاران سپهر
پروژه پارکینگ طبقاتی هتل چمران شرکت پارس مأمن
پروژه مجتمع بازرگانان شیراز شرکت تک ایستا
پروژ های عمران و مسکن سازان استان فارس
پروژه شرکت رها سازان
پروژه سروناز-وحدت شرکت گلسرای فارس
پروژه تعاونی مسکن جنوب
پروژه شرکت کوشاجم
پروژه بیمارستان چمران
پروژه شهرداری و سازمان عمران شیراز
پروژه آموزش و پرورش شیراز
پروژه شرکت سرزمین ساز
مجتمع نیلوفر – شرکت کیهان کاوش
پروژه مسکونی شاهد – شرکت خشت و خاک
مجتمع تجاری – اداری ۶۴ واحدی واقع در فرهنگشهر
پروژه آتشنشانی معاونت فرهنگی فرهنگسرای فرزانگان – شرکت آذین دژ
پروژه تجاری – اداری هنزا واقع در بلوار آفرینش
پروژه تجاری – اداری واقع در خیابان فلسطین شیراز
پروژه مسکونی واقع در خیابان سمیه
پروژه تجاری- مسکونی واقع در خیابان عفیف آباد
پروژه مسکونی واقع در معالی آباد – بهاران
پروژه تعاونی مسکن پیدک
پروژه پارکینگ طبقاتی اهلی واقع در خیابان داریوش شیراز
پروژه ۲۰۰۰ واحدی مسکن مهر صدرا
پروژه ۲۰۰ واحدی شهرستان لامرد
پروژه مسکونی واقع در فرهنگشهر
پروژه مسکونی واقع در خیابان ارم
پروژه مسکونی واقع در خیابان گلخون
پروژه مسکونی واقع در خیابان نیایش
پروژه مسکونی شرکت پایانیک-کوی وحدت
پروژه پادگان نیروی دریایی سپاه
پروژه آریانا ۵ واقع در معالی­آباد-خلبانان
پروژه صنعتی شرکت صنایع شیمیایی جوش شیرین پارس-منطقه ویژه
پروژه ساختمانهای آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز-صدرا
پروژه مسکونی شرکت ساختمانی پرسا سازه
پروژه ویلایی-مسکونی شرکت ایستا-صدرا
پروژه مسکونی شرکت سایه سمن-بلوار خلیج فارس
پروژه مسکونی شرکت درفش کاویانی-بلوار گلستان
پروژه مسکونی شرکت سازه گستران-صدرا
پروژه مخزن آب شرکت آب راه سازه جنوب-شهرک صنعتی بزرگ شیراز
پروژه مسکونی شرکت پارس توان تدبیر آبنوس-خیابان انصار
پروژه مسکونی شرکت ابنیه گستران-خیابان بهاران
پروژه ساختمان شهرک صنعتی شرکت تیر و ستون پارس