ضوابط ویژه اجرای بتن در هوای گرم

بتن ریزی در هوای گرم

 

  1. خنک نمودن میلگردها، قالبها و سطح زمین

قالب و میلگردها باید قبلاً خنک شود با آب پاشی بر روی قالب (به ویژه فلزی) و میلگردها می توان آن ها را خنک نمود ولی همانطور که گفته شد، آب اضافی باید از سطح قالب و میلگرد زدوده شود (با هوای تحت فشار یا اجازه دادن برای تبخیر) در هوای گرم توصیه می شود، قالب ها سریع باز شوند و عمل آوری با آب انجام گیرد. در صورتی که امکان بازکردن قالبها وجود نداشته باشد، می توان آن را شل کرد و آب را به سطح بتن رساند. روی سطح میلگرد، قالبها و سطح زمین باید آب پاشی شود تا دمای سطوح کاهش یابد، اما نباید بر روی سطوح مذکور، آب اضافی باقی بماند.

 

  1. استفاده از مواد افزودنی بتن (کاهنده آب و روان کننده)

در شرایط گرم اغلب افزودنی های روان کننده و یا کندگیرکننده استفاده می شود. ممکن است افزودنی روان کننده کندگیرکننده نیز به کار بریم. افزودنی هایی که بتوانند اسلامپ را به مدتی قابل توجه حفظ نمایند، در این شرایط طرفدار دارد. (استفاده از آب جهت شل کردن بتن تازه باعث کاهش مقاومت و ایجاد ترک های زیاد پس از بتن ریزی می شود).

 

  1. ویبره و ماله کشی

ویبره کردن مناسب و کافی موجب تراکم بتن شده و از ایجاد درز سرد در لایه­های زیرین جلوگیری می­نماید.

تراکم مجدد بتن در هوای گرم توصیه می شود (قبل از گیرش). این امر ترک ها را کم  می کند.  ماله کشی مجدد و با تأخیر جهت کاهش ترک خوردگی توصیه می گردد.

 

  1. استفاده از گونی خیس و یا نایلون

در هوای گرم و خشک اغلب سرعت تبخیر بیش از سرعت رو زدن آب است و سطح بتن خشک می شود. لذا ضمن رعایت نکاتی که قبلا مطرح شد لازم است در اسرع وقت در حدود نیم ساعت پس از پرداخت سطح و حداقل به مدت ۴ تا ۵ ساعت سطح بتن محافظت شده و مرطوب گردد. استفاده از گونی خیس ضروری است اما باید اطمینان حاصل کرد که جریان هوا در زیر پوشش وجود دارد در غیر اینصورت دمای بتن افزایش می یابد. در غیر این صورت استفاده از پوشش های خاص مانند نایلون یا ترکیبات عمل آوری بتن ( مواد کیورینگ موجود در بازار) می تواند مصرف شود. بدیهی است در شرایط هوای گرم و خشک توجه ویژه ای باید به عمل آوری رطوبتی معطوف گردد تا از ترک خوردن زیاد بتن جلوگیری شود.

 

  1. استفاده از دستگاه­های مه­فشان و ایجادکننده غبار آب در محل

می­توان از دستگاه­های مه­فشان و ایجادکننده غبار آب در محل بتن­ریزی استفاده کرد تا ضمن خنک­شدن محیط رطوبت­نسبی بالارود و تابش آفتاب کم گردد. این­کار در­مواردی که باد می­وزد مؤثرنیست.

 

  1. استفاده از بادشکن

برای جلوگیری از تبخیر زیاد از سطح بتن می­توان توسط بادشکن، سرعت باد را کم نمود. بویژه اگر بتوان از بادشکن­های جاذب آب استفاده نمود و آن­ها را خیس کرد، رطوبت محیط افزایش می­یابد و تبخیر کم می­شود و هم چنین محیط خنک می گردد. استفاده از سایبان در بالای محل بتن ریز (در صورت امکان) باعث کنترل تابش آفتاب و کاهش تبخیر می گردد و ضمناً از افزایش دمای بتن جلوگیری می شود.