آزمایشگاه مقاومت مصالح

  • آزمایش تعیین مقاومت کششی و خمشی آرماتور و پروفیل های فولادی
    آزمایشات مختلف کششی بارگواه و … بر روی پیچ و مهره